Vodstvo

Člani predsedstva KKK Bohinj (mandat 2021-2023):

  • Predsednik: Polde Šmit
  • Podpredsednik: Franci Mustar
  • Blagajnik: Iztok Ajdič
  • Člani: Aleš Habjan, Andraž Nahtigal, Boštjan Repinc, Darko Logar, Mojca Mikelj, Nevenka Leskovšek – tajnica, Stane Klemenc – rekreacija

Nadzorni odbor:

  • predsednik: Ivan Jagnjič,
  • člana: Robi Mikelj, Špela Pia Sodja

Računovodkinja: Tanja Zalokar