O nas

85 članov

32 registriranih tekmovalcev

18 naslovov državnih prvakov

63 kajakov

Bohinj ima z Jezerom in Savo Bohinjko izredne naravne danosti za razvoj kajakaštva na mirnih in divjih vodah. Nikoli pa še ni bilo ustvarjenih pogojev za razvoj tega športa.

Prvi kajakaški klub v Bohinju smo ustanovili na mojo pobudo 27. 9. 2006.

Ustanovni člani smo bili: Greta Andrič, Dušan Blažin, Rok Jensterle, Stane Klemenc, Nevenka Leskovšek, Janez Malej in Andrej Podlipnik.

Namen kluba je:

ustvariti vsestransko dobre pogoje za razvoj kajakaškega športa – predvsem mirno vodaškega,
treninge klubov in reprezentanc,
organizirati kajakaške tečaje in otrokom ter mladini omogočiti redne treninge in tekmovanja,
razviti organizirano rekreativno kajakaštvo,
izobraževati člane in
vzgajati strokovne kadre.

Zavedamo se da Bohinj kot turistični kraj mora razvijati in omogočiti športno rekreativno dejavnost svojim gostom in domačinom. Veliko pozornost pa moramo usmerjati na ohranitev dragocenega jezerskega okolja ter iskanjem soglasja med razvojem potrebne infrastrukture in narave.

Na tečajih za kajak divje vode se je leta 2007 izobraževalo 6 naših članov, nekateri morajo še narediti praktični del izpita. Lani pa se nas je sedem udeleževalo predavanj za strokovne delavce mirne vode, zaključili ga bomo v prvi polovici leta 2009.

Klub šteje preko 100 članov, imamo čez 20 kajakov … in razvojno vizijo ter upam, da še dovolj volje, za izpolnitev zadanih nalog.

Več o našem delu preberite v letnih poročilih ter biltenu, ki je izšel ob 10. obletnici delovanja kluba.

Ustanovni predsednik kluba
Stane Klemenc